پایگاه اطلاع رسانی نانوگوهر

مرجان/Coral

شفافیت: نیمه مات تا کدر واژه مرجان در زبان یونانی به معنای ناشناخته است. مرجان ها از جنس کربنات کلسیم…

الکساندریت/Alexandrite

شفافیت: شفاف   کشف الکساندریت  با تولد شانزده سالگی تزار آینده الکساندردوم مصادف شدو به همین خاطر نام الکساندر را…

پیریت/Pyrite

شفافیت: کدر نام پیریت برگرفته از واژه ی یونانی (Fire) به معنی آتش است. پیریت آهن یا سولفور به رنگ…

تانزانیت/Tanzanite

شفافیت: شفاف تا نیمه شفاف تانزانیت از جنس سیلیکات کلسیم آلومینیوم است و در سنگ های دگرگونی دما پایین به…

لعل یا گارنت دمانتوئید/Demantoid Garnet

شفافیت: شفاف تا کدر به دلیل شباهت لعل یا گارنت (Garnet) به دانه های سرخ میوه انار، نام این کانی…

سنگ آرزو ها:جاسپر/ Jasper

شفافیت: نیمه مات تا کدر جاسپر در زبان یونانی به معنی سنگ لکه دار می باشد و به انواع سبز…

حدید یا هماتیت /Hematite

شفافیت: کدر هماتیت برگرفته از واژه ی یونانی (Blood) به معنی خون است. علت این نام گذاری خونی رنگ شدن…

اونیکس/Onyx

شفافیت: مات تا کدر نام اونیکس برگرفته شده از واژه یونانی (Fingernail) به معنی چنگال یا ناخن می باشد. احتمالا…

زبرجد / Peridot

شفافیت: *شفاف تا نیمه شفاف نام پرپدوت ریشه در زبان یونانی دارد ولی معنی آن مشخص نیست شاید انتخاب نام…

تورمالین هندوانه ای/Watermelon Tourmaline

شفافیت: شفاف تا کدر انتخاب نام تورمالین هندوانه ای برگرفته ازشباهت شکل ظاهری این گوهر زیبا با هندوانه است که…